Vastgoed kopen in Malta en Gozo

Algemene Procedures

Om een indicatie te krijgen van alle soorten huizen die beschikbaar zijn voor verkoop, stellen we voor dat u een blik werpt op onze uitgebreide selectie huizen die op onze website te vinden zijn. Deze lijst is echter niet volledig, en we willen u dan ook met klem verzoeken contact op te nemen voor meerdere opties en assistentie om een huis te kopen in Malta.

Onze genetwerkte afdelingen zorgen ervoor dat details van elke van onze duizenden ondergebrachte panden ten allen tijde zijn geupdatet, terwijl nieuwe huizen die aan onze database worden toegevoegd binnen 24 uur op de website staan. Zodra we weten wat uw eisen zijn, en niet onbelangrijk, wat uw budget is, kunnen we verdergaan tot het aan u laten zien wat wij denken dat goed bij u past. Als u dat wenst, kunnen wij uw accomodatie op Malta of Gozo regelen tijdens uw bezoek, zodat u comfortabel met ons op huizenjacht kan.
Malta zeer aantrekkelijk geworden door de aantal huizen aanbod, er is dus atlijd een huis te koop in Malta die aan uw eisen voldoet.

Het kopen van een huis in Malta is zeer veilig en vrij eenvoudig. Zodra u uw keuze hebt gemaakt, en de prijs en voorwaarden tussen koper en verkoper akkoord zijn, wordt een voorlopige overeenkomst getekend tussen de koper en de verkoper. Deze overeenkomst bindt beide partijen om het betreffende huis te (ver-)kopen naar de voorwaarden die beschreven staan.

De ondertekening van de definitieve akte is echter altijd onderhevig aan duidelijke titel en de uitgifte van eventuele bijkomende vergunningen, indien nodig. De overeenkomsten en contracten zijn in het Engels geschreven. Bij de ondertekening van de voorlopige overeenkomst, wordt een bedrag gelijk aan 10% van de verkoopprijs ingediend bij de agent of notaris als onderpand. Deze borg zal worden verbeurd ten gunste van de verkoper wanneer de koper niet aan de laatste akte van overdracht kan voldoen zonder geldige, wettelijke reden.

De overeenkomst is meestal geldig voor de wettelijk vastgestelde termijn van drie maanden, tenzij door beide partijen overeengekomen. Tijdens de periode tussen tekenen van de voorlopige en definitieve overeenkomst zal een door de koper aangewezen notaris de nodige onderzoeken ondernemen in het pand om tot een goede titel te komen. Tevens zal deze de aanvraag voor toestemming tot koop doen, voor de Minister van Financiën is een dergelijke toestemming vereist.

Wanneer alle toestemming zijn gegeven en de onderzoeken wijzen uit dat het pand geschikt is voor verkoop, zal worden overgegaan tot het tekenen van het definitieve (ver-)koopcontract. Deze wordt getekend in bijzijn van de door de koper aangewezen notaris. De balans tussen de verkoopprijs en de vereiste belastingen worden betaald op het moment van tekening van het contract en komt het pand definitief in handen van de koper.

Kosten

Kosten die komen kijken bij het aankopen van vastgoed omvatten:

  • 5% zegelrecht
  • 1% to 3% notariskosten (schatting)
  • €600 onderzoeks- en registratiekosten (schatting)
  • €233 AIP vergunning (indien van toepassing)

Deze kosten komen voor de rekening van de koper, terwijl makelaarskosten voor de rekening van de verkoper komen.

Voorwaarden om een huis te kopen

Niet-inwoners mogen vrijuit huizen aanschaffen in Malta, mits ze een AIP vergunning aanschaffen indien nodig. Een AIP vergunning is niet nodig bij de aanschaf van een huis in een Special Designated Ara, in het geval van EU-inwoners die:

  • minstens vijf aaneengesloten jaren op Malta hebben gewoond;
  • van plan zijn een huis te kopen dat gaat dienen als primaire woning; of
  • van plan zijn een huis te kopen dat gaat dienen als investering.

Wanneer een van beide partners een EU-burger is, maar de ander niet, kan dit stel op eenzelfde manier profiteren van het voorbeeld hierboven, echter moet het dan uiteraard wel een vaste woonplaats betreffen.

Eveneens vrijgesteld is de aankoop van onroerend goed door een EU-inwoner bestemd voor zijn bedrijf of voor de levering van diensten door deze persoon. In een dergelijk geval moet een verklaring waaruit het voornemen van de koper blijkt worden opgenomen in de contracten van aankoop. Dit geldt ook wanneer de koper van plan is om het pand te kopen als een investering voor verhuur.

Wanneer de aankoop een AIP vergunning vereist, moet het pand een minimum waarde hebben die periodiek veranderd en die momenteel als volgt is vastgesteld: Voor appartementen en maisonettes op €136,972 en voor villa’s, dorpshuizen en ander vastgoed op €236,582. Deze waarden zijn index gelinkt en kunnen dus van jaar tot jaar veranderen.

Het gekochte huis moet alleen dienen als woonplaats voor de koper en zijn familie. Deze voorwaarde vervalt wanneer de koper het voorlopige contract tekent om het huis te huren. (Voor meer informatie over huren, bezoek ‘Verhuur uw Huis’)

De bovemgenoemde mensen mogen slechts een huis bezitten in Malta en Gozo, met uitzondering van de Special Designated Areas, waar iemand meer dan een huis mag kopen. Zodra de kopers daadwerkelijk zijn overgegaan tot koop van een huis in Malta, en ze wensen een andere te kopen na de wederverkoop van het eerste pand, mogen ze dit doen na toestemming van het Ministerie van Financiën. Aanvragen voor deze toestemming worden in de meeste gevallen goedgekeurd. Toestemming zal worden gegeven nadat het eerste huis is verkocht.

Inwoners van de EU die al minimaal vijf jaar op Malta wonen in een willekeurige tijd voorafgaand aan de datum van aankoop, mogen vrijuit meer dan een stuk vastgoed aanschaffen zonder de verplichting van het verkrijgen van een vergunning.

EU inwoners die NIET minimaal vijf jaar op Malta hebben gewoond, maar die de intentie hebben om hun permanente huis er te vinden, met andere woorden, om inwoner van Malta te worden, hebben geen vergunning nodig. Tevens hebben ze ook geen vergunning nodig voor het aanschaffen van een pand voor hun zakelijke activiteiten (denk aan een kantoor, bar, of winkel).

Personen die NIET afkomstig zijn uit de EU mogen alleen een huis kopen na het aanvragen van een vergunning (de hiervoor genoemde AIP vergunning). Dit staat geschreven in Hoofdstuk 246 van het Maltees Wetboek van het Ministerie van Financiën. Dit geldt niet wanneer ze een aankoop doen in een Special Designated Area.

Wanneer men een aankoop doet in een Special Designated Area gelden er geen enkele restricties. Buitenlanders (zowel EU als niet-EU) mogen een ongelimiteerd aantal huizen kopen in deze gebieden zonder dat ze een AIP vergunning nodig hebben, dus zijn dergelijke aankopen niet gebonden aan de hierboven beschreven voorwaarden.

Aankoop van een Huis door een Groep Personen

Een groep mensen, anders dan een commercieel verbond, dat is ontstaan is in en opereert vanuit een EU-lidstaat mag vrijuit vastgoed kopen voor het doel waarvoor het te koop staat. Dit geldt zo lang het is gecontroleerd door inwoner(s) van een EU-lidstaat die voor minimaal vijf opeenvolgende jaren in Malta hebben gewoond.

Een commercieel verbond dat is gevestigd in en opereert vanuit een EU-lidstaat (daardoor inclusief Malta) mag vrijuit vastgoed kopen voor het doel waarvoor het vastgoed te boek staat zo lang minimaal 75% van de aandelen van het commercieel verbond in handen is van EU-inwoners (of dit een of meerdere personen betreft is niet van toepassing). Deze persoon of personen moeten minimaal vijf aaneengesloten jaren in Malta hebben gewoond.

Iedere andere groep personen zal een vergunning moeten halen, welke alleen uitgegeven zal worden voor een industrieel of touristisch project, of wanneer de groep bijdraagt aan een dergelijk project op Malta. Toestemming kan worden geweigerd wanneer het de aankoop van een pand betreft dat historische waarde heeft.

Hypotheekvoorzieningen zijn beschikbaar voor de aankoop van vastgoed via alle banken in Malta, maar wel onderhevig aan allerlei factoren (zie ‘het vergrijgen van een Hypotheek op Malta’)

Alles wat u moet weten over Energieverbruik Certificaten

Vastgoedeigenaren moeten ervoor zorgen dat wanneer gebouwen worden gebouwd, verkocht of verhuurd, een EVC (Energieverbruik Certificaat) wordt overlegd aan de voorgenomen koper of huurder en wordt overhandigd op de dag dat de deal definitief wordt.

Een EVC is een vereiste van het van het EU Directoriaat, specifiek het Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en Maltese wet, specifiek de Energy Performance of Buildings Regulations (EPBR) uit 2012 (LN376/2012).

Het EVC informeert potentiële kopers over de energie prestaties van een gebouw en geeft aanbevelingen voor kostbesparende verbeteringen om naar een betere energieklasse te gaat. Een EVC rangschikt de prestaties van een huis in termen van energie en is gelijkwaardig aan het energielabel of elektrische apparatuur.

Een EVC wordt afgegeven door gespecialiseerd vakman die is geregistreerd in het regeringsapparaant, welke verantwoordelijk is voor de implementatie van bovengenoemde EPBD in Malta.

Deze vakman inspecteert het huis en geeft een waardering aan het gebouw. Hij berekent vervolgens wat het energieverbruik is en geeft een geregistreerd certificaat af. Een lijst met geregistreerde vakmannen is te vinden op www.epc.gov.mt. Per waardering wordt €75 registratiekosten in rekening gebracht.

Een EVC is 10 jaar geldig na de datum van uitgifte. Wanneer een huis dus binnen 10 jaar opnieuw op de markt komt is hetzelfde EVC nog geldig, tenzij er substantiële veranderingen aan het gebouw zijn gedaan die invloed kunnen hebben (ofwel positief, ofwel negatief) op het energieverbruik.

Een EVC geeft een waardering voor de bouw, afwerkmateriaal en zaken als dubbel/driedubbel glas, ventilatie, isolatie en shaduwelementen. Ook neemt het verlichting, warm-water systemen, air-conditioning en hernieuwbare energiesystemen als zonnepanelen mee in de overweging.

Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan voor een energie-efficiënt gebouw. Aanbevelingen worden specifiek uitgewerkt voor ieder gebouw en worden in een officieel certificaat overhandigd aan de eigenaar van het gebouw. De eigenaar is niet verplicht deze aanbevelingen ook uit te voeren, het zijn slechts suggesties.

Wanneer een eigenaar geen EVC kan overleggen wanneer een officiële instantie daar naar vraagt, zal er een boete uitgeschreven worden tussen €500 en €5,000.