Het importeren van uw eigendom

Invoer van auto’s

Bij verhuizing naar Malta zijn gebruikte auto’s (d.w.z. ouder dan 6 maanden of met meer dan 6000 kilometer op de teller) die afkomstig zijn uit EU-lidstaten niet onderhevig aan BTW over de CIF-prijs. Er moet echter wel volledige registratiebelasting worden betaald.

Voor nieuwe auto’s die afkomstig zijn uit EU-landen moet BTW over de CIF-waarde en registratiebelasting worden betaald. Auto’s die afkomstig zijn uit niet-EU-landen zijn daarnaast onderhevig aan douanerechten.

Eigenaren van gebruikte auto’s moeten het Land Transport Directorate (LTD) inlichten over de aankomst van het voertuig in Malta, en de auto binnen vijftien dagen registreren.

Minimumwaarden voor de registratiebelasting gelden voor voertuigen die niet uit de EU afkomstig zijn en ouder dan vier jaar zijn, afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig. Bij de registratie van gebruikte auto’s moeten de eigenaren de plaatselijke APK-certificaten (VRT Certificate), plaatselijke verzekeringspapieren en het originele kentekenbewijs kunnen overleggen. In het geval van nieuwe auto’s moeten een kopie van de factuur en een conformiteitscertificaat worden overhandigd.

——————————————————————————–

Mensen uit het buitenland die in Malta komen wonen en hun eigen auto willen meenemen, hoeven geen invoerrechten over het voertuig te betalen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om voor ontheffing in aanmerking te komen moet de aanvrager:

  • een aaneengesloten periode van ten minste 24 maanden buiten Malta hebben gewoond;
  • permanent naar Malta zijn verhuisd;
  • op het moment van de overdracht de geregistreerde eigenaar van het voertuig zijn;
  • het voertuig ten minste 24 maanden voor de datum waarop hij/zij niet meer buiten Malta woonde in het buitenland in bezit hebben gehad en daadwerkelijk hebben gebruikt;
  • geen student zijn die terugkeert naar Malta nadat hij een school, universiteit of andere educatieve of beroepsopleidingsinstantie in het buitenland heeft bezocht gedurende een periode van minder dan 5 jaar of iemand die in dienst is geweest van Malta’s corps diplomatique buiten Malta;
  • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Om voor ontheffing in aanmerking te komen moet het voertuig:

  • een aaneengesloten periode van ten minste 24 maanden voor aankomst van het voertuig in Malta in het bezit zijn geweest van en gebruikt zijn door de aanvrager;
  • op naam staan van de aanvrager.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transport Malta, de plaatselijke autoriteit die zaken behandelt die betrekking hebben op transport op de Maltese eilanden, waaronder luchtvaart, zeevaart en transport over land.