Import av personliga tillhörigheter

Import av bilar

Om du flyttar till Malta för att bo här är det ingen moms på kostnader i samband med flytten (CIF) för begagnade bilar från ett EU-land (bilen måste vara mer än 6 månader gammal eller har gått mer än 6 000 km). Men man måste  betala hela bilregistreringsskatten.

När det gäller nya bilar från EU-länder är det momsplikt både på kostnader i samband med flytten (CIF) och registreringsskatten. Bilar  från länder utanför EU måste dessutom betala tullavgift.

Ägare till begagnade bilar måste kontakta Transportstyrelsen (Land Transport Directorate, LTD) när fordonet kommer till Malta och registrera fordonet inom 15 dagar.

Minimivärde på registreringsskatten gäller för icke-EU fordon som är mer än 4 år gamla, beroende på CO2-utsläppsnivån. Vid registrering av begagnade bilar måste ägaren ha ett lokalt VRT-certifikat, lokal försäkring samt  originalregistreringsbeviset (loggboken). För nya bilar krävs en kopia på fakturan och intyg om överensstämmelse.

——————————————————————————–

Utländska medborgare som bosätter sig på Malta och som väljer att ta med sin bil behöver inte betala importtull förutsatt att de uppfyller särskilda villkor. För att kvalificera för skattelättnad måste den sökande:

  • ha bott utanför Malta under en sammanhängande period om minst 24 månader;
  • ha flyttat sitt boende permanent till Malta;
  • vara registrerad ägare av fordonet vid tiden för flytten;
  • ha ägt och använt fordonet utomlands under minst 24 månader före det datum då boendet utanför Malta avslutades;
  • inte vara student som återvänder till Malta efter att ha gått i skola, universitet eller annan utbildning eller yrkesmässig etablering utomlands under en period om mindre än 5 år, eller en person som har tjänstgjort i Maltas diplomatiska kår utanför Malta;
  • har ett giltigt körkort.

För att kvalificera för skattelättnad måste fordonet:

  • ha varit ägt av och använts av den sökande under en sammanhängande period om minst 24 månader innan fordonet anlände till Malta;
  • vara registrerat i den sökandes namn.

För mer information, vänligen kontakta Transport Malta, den lokala myndighet som hanterar transportfrågor för de maltesiska öarna, inklusive flyg-, sjö- och landtransport.

[gravityform id="28" title="true" description="true" ajax="true"]